Tuesday, December 7, 2010

تهران باران ندارد

ادامه آلودگی و باز هم تعطیلی؟  هر روز صبح توی اداره شیر توزیع می کنند و ساعت کاری هم که یک ساعت کم شده. بخشنامه دور کاری هم که به ادارات ابلاغ شده.  روزهای هفته هم که کم شده و تعطیلات آخر هفته از سه شنبه شروع میشه، یعنی بعد از سه شنبه میشه:  جمعه پریم ( Jomea' )، جمعه زگوند(Jomea'' و خود جمعه !!! کم کم داره یک ماهی میشه که وضعیت پایداری آلودگی ادامه داره. تهرانی ها چه پوست کلفتی دارند!! حالا که قراره باران مصنوعی ببارد و تهویه مصنوعی با جت فن و ایرواش  و از این حرفها برای کاهش دما و آلودگی راه بندازند. به هر حال اعلام می داریم  که ما همچنان درآلودگی زندگی خواهیم کرد و بدینوسیله مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی  ودشمنان داخلی و خارجی خواهیم زد!!!
 

2 comments:

  1. سلام .... تکبیر دادا ! چقدر بارون !!! ....آره بارون میومد خوب یادمه آره بارون میومد خوب یادمه اما خب پارسال !

    ReplyDelete