Monday, February 8, 2010

بازی دنیا

داشتم فکر می کردم ممکنه روزی کسی پیدا بشه که با آدم روراست باشه و شفاف برخوردکنه؟؟!...یا شاید قاعده بازی دنیا از روز اول اینطوری بوده ومن بازی را بلد نیستم؟؟! دیگه دارم کم کم به این نتیجه می رسم که من بازی را بلد نیستم وباید یک گوشه بشینم و ناظرباشم. چون بازی را بلد نیستم


1 comment:

  1. باز چي شده با كي بازي كردي سرت كلاه گذاشته

    ReplyDelete