Wednesday, February 17, 2010

دور زدن ممنوع نیستاگر راه اشتباهی را در پیش گرفتهایددور زدن ممنوع نیست!1 comment:

  1. سلام آقا! به محض دریافت رهنمود، شما رو در جریان می ذارم، البته بعد از واریز خدات تومن به جیب حقیر!

    ReplyDelete