Saturday, February 5, 2011

عارفان هر چه ثباتی و بقایی نکند 
گر همه ملک جهانست به هیچش نخرند
 

2 comments:

  1. بسیار هوشمندانه

    ReplyDelete
  2. باید بر سعدی رحمت الله علیه آفرین گفت

    ReplyDelete