Saturday, January 8, 2011

از جام طرب ‌فزای ساقی
یاران همه مست و ما به هوشیم
عراقی

4 comments:

 1. هوشياري هم نوعي مستي است... ساسان

  ReplyDelete
 2. چه خوشی عشق چه مستی چو قدح بر کف دستی

  ReplyDelete
 3. يارم چو قدح به دست گيرد بازار بتان شكست گيرد

  ReplyDelete
 4. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند! دال بده هههه

  ReplyDelete