Wednesday, April 14, 2010

در تاریکی تلویزیون نبینید

تماشای تلویزیون در تاریکی، دید را کاهش می‌دهد

: ایسنا نوشت

یک فوق تخصص بیماری‌های شبکیه چشم عنوان کرد: تماشای تلویزیون در تاریکی، باعث کاهش دید می‌شود

دکتر علیرضا رمضانی فوق تخصص بیماری‌های شبکیه چشم گفت: تماشای تلویزیون در تاریکی و ایجاد فضایی مشابه سینما، آسیب چندانی برای چشم ندارد، اما به طور کلی میزان دید در تماشای تلویزیون با این شرایط کاهش می‌یابد به خصوص اگر مدت زیادی چشم‌ها به تلویزیون خیره شوند

وی تصریح کرد: معمولا عملکرد سلول‌های مخروطی چشم در تاریکی ضعیف است، بنابراین تصویر به خوبی دیده نمی‌شود در نتیجه تماشای طولانی مدت تلویزیون در تاریکی منجر به خستگی زودهنگام چشم می‌شود.

دکتر رمضانی در پایان توصیه کرد: بهتر است، تماشای تلویزیون در فضای روشن و در نور مناسب انجام گیرد

No comments:

Post a Comment