Monday, January 25, 2010

باران می بارد

باران می بارد امشب ومن دلم گرفته است. نه ازبارش بارون، نه

از اینکه
چرا بعضی از آدمها اینقدر غیر قابل اعتماد هستند

و چطور میشه
بهشون کمک کرد؟؟!! یا اصلا تحملشون کرد

ولش کن بهتره هیچی نگم که دیگه تکرار مکرراته

خسته شدم، خسته

No comments:

Post a Comment