Wednesday, December 9, 2009

آقایان بیشتر جذب چه خانومهایی می شوند؟

داشتم یه مقاله میخوندم با عنوان : آقایان بیشتر جذب چه خانم هایی می شوند؟ به این جمله رسیدم
مردها به دنبال زن هایی هستند که ظرافت زنانه خود را حفظ کرده باشند.......مردها نمی خواهند رفتار همسرشان
به اندازه خودشان بی شرمانه و توهین آمیز باشد
هنوزم دارم به جمله ای که خوندم فکر می کنم و برای اینکه یادم نره، اینجا نوشتم

1 comment:

  1. سلام
    خوب معلومه دنبال خانمهاي خوشگل.........و

    ReplyDelete